Μια νέα απαιτητική πρόκληση και ένα στενό χρονοδιάγραμμα με πολλές διαδικασίες θα πρέπει να φέρει σε πέρας η ΔΕΗ προκειμένου να τηρηθούν τα χρονικά ορόσημα που έχουν τεθεί ώστε να έχει ολοκληρωθεί η πώληση του 40% των λιγνιτών μέχρι το τέλος του 2018.

Η πρόκληση αυτή περιλαμβάνει την πρόσληψη συμβούλων, την απόσχιση και την έγκριση της δημιουργίας των νέων εταιρειών και στη συνέχεια τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Το market test που ξεκινά από την Κομισιόν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Σε αυτό οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πληροφορηθούν τις προτεινόμενες διαδικασίες και το προς πώληση πακέτο και θα υποβάλουν προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές θα αφορούν επιμέρους ζητήματα και όχι την αλλαγή της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της αποεπένδυσης. Έτσι για παράδειγμα οι επενδυτές θα μπορούν να προτείνουν αλλαγή στην πρόταση να δημιουργηθούν δύο ομάδες παγίων προς πώληση το ένα στο βορά (Μελίτη 1, άδεια για 2η μονάδα και ορυχεία Βεύης, Κλειδιού) και ένα στο νότο (Μεγαλόπολη 3,4 και τα δύο ορυχεία που διαθέτουν λιγνίτη στην περιοχή).

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η πρόσκληση για συμμετοχή στο market test θα απευθυνθεί σε τουλάχιστον 40 εταιρείες ηλεκτρισμού και ενέργειας από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Συγκεκριμένα εκτός από τους έλληνες παίκτες της αγοράς, το προσκλητήριο θα απευθυνθεί επίσης σε εταιρείες από την Πολωνία, την Τσεχία, την Κίνα, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, τουλάχιστον.

Παράλληλα με το market test πάντως η ΔΕΗ για να κερδίσει χρόνο θα προχωρήσει στην πρόσληψη 4 συμβούλων με διαδικασίες fast track. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν χρηματοοικονομικός σύμβουλος για το spin off, σύμβουλος για την αποτίμηση, νομικός σύμβουλος και σύμβουλος για το διαγωνισμό πώλησης.

Πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού που θα γίνει το Μάιο, η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει λάβει αποφάσεις ΓΣ για το διαχωρισμό και τη δημιουργία των εταιρειών, ενώ και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα πρέπει να επικυρωθεί από τη συνέλευση των μετόχων. Παράλληλα με τις διαδικασίες που θα τρέξουν από τη ΔΕΗ, υπάρχει η εκτίμηση ότι μια σειρά από θέματα του διαγωνισμού θα πρέπει να διευθετηθούν και με νομοθετική παρέμβαση.

Τέλος να σημειωθεί ότι κάποια θέματα που αφορούν στο εργασιακό θα επιλυθούν πριν την έλευση του επενδυτή από την ίδια τη ΔΕΗ (πχ μετατάξεις).

 

energypress.gr