Τι απαντά ο Π. Πλακεντάς στο ερώτημα του kozan.gr αν η επερχόμενη επέκταση του Μαμάτσειου αποδυναμώνει τις ενέργειες στις οποίες είχε πρωτοστατήσει, μαζί με άλλους, για το γνωστό θέμα των κλινών στο Μποδοσάκειο και την προσπάθειά του το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας να καταστεί το κεντρικό νοσοκομείο της Δ. Μακεδονίας.