Το εορταστικό πρόγραμμα των εμπορικών καταστημάτων Κοζάνης .