Περιγραφή Θέσης

 • Διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου και αύξηση του ύψους αγορών τους

 • Προώθηση πακέτων προσφοράς παραφαρμάκων

 • Υποστήριξη πελατών και προώθηση της εταιρικής εικόνας

 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των εξελίξεων της αγοράς

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πωλήσεις, ιδανικά φαρμακείου ή υπηρεσιών

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών του MS Office, εξοικείωση σε περιβάλλον ERP

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες

 • Μεθοδικότητα, αυτοπειθαρχία, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και αυτοργάνωσης

 • Ευχάριστη, φιλική προσωπικότητα με όρεξη και θέληση για το αντικείμενο

 • Άδεια οδήγησης

 Παροχές Εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Διαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας

 • Ευρήτερη Περιοχή της Κοζάνης

 

Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω email

 • [email protected]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.