12 εταιρείες, εκ των οποίων δύο από την περιοχή μας, κατέθεσαν προσφορά στο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο  «Εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων ∆ασικής Αναψυχής, Άθλησης & Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης στο δηµόσιο δάσος ΚΟΥΡΙ στην περιοχή ∆ήµου Κοζάνης της Π.Ε Κοζάνης», εκτιμώμενης αξίας 1.870.000,00 Ευρώ. Όπως ανέφερε στο kozan.gr ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Γρηγοριάδης, την Τρίτη 19/12 ανοίγουν οι φάκελοι για να αναδειχτεί ο ανάδοχος του έργου, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν θα ξεπεράσει τους 12 μήνες. Δείτε το βίντεο: