Εκδήλωση «Πρόληψη της Άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της», 18 και 19 Δεκεμβρίου