Φωτογραφίες, σημερινής λήψης, από τις εργασίες στην υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα Πτολεμαίδα V.