Σήμερα ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΠΕ. Παύλος Τσότσος, μετά από αίτημα του Κέντρου Περιβάλλοντος και στη συνέχεια σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το Κέντρο Περιβάλλοντος, απέστειλε θερμό ευχαριστήριο προς τον κ. Υπουργό για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου, του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Πτολεμαΐδας, για είκοσι πέντε (25) έτη, προκείμενου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του ΚΕ.ΠΕ.