Ώρα 12:00 – Κοζάνη: Φωτογραφίες από κεντρικά σημεία της πόλης και όχι μόνο