Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, οικονομικού έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ