Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, τη διατήρηση του ειδικού τέλους 80% στα τιµολόγια του νερού, για το 2018, αποφάσισε, ΟΜΟΦΩΝΑ, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Να σημειωθεί ότι από τα απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης, από την έναρξη λειτουργίας της, το 1988 µέχρι και τον Αύγουστο του 2017, τα έσοδα από ειδικό τέλος 80% ανέρχονται στα 21.984.314€. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκε η διατήρηση αµετάβλητων των τιµολογίων ύδρευσης-αποχ/σης για το 2018 στα επίπεδα του 2017. Οι εν λόγω αποφάσεις αναμένεται να εγκριθούν και σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης.

kozan.gr