20 Χρόνια Θεατρική Αναζήτηση – Πρόσκληση σε εκδήλωση.