«Κατάλευκες», σημερινές, φωτογραφίες, από το Βατερό και την Μεταμόρφωση Κοζάνης.

 

    

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ