Ετήσιος Χορός Ε.ΡΑ.ΔΥ.Μ. το Σάββατο 13 Ιανουαρίου.