Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 1. Έγκριση Α.Δ.Σ. Οργανισμού, Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης:
  α) 48/2017 «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016»
  β) 106/2017 «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016»
  γ) 114/2017 «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2018.
  Δ) 115/2017 «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.
  Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ
 2. Έγκριση της αριθμ. 1/2018 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης: Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας έτους 2018»
  Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
 3.  Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  4. Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 2 στην Κοζάνη.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  5. Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.» για συμψηφισμό ποσού 64.558,20€.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  6. Κατάργηση η μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  7. Εξέταση αιτήματος Καραγιώργου Χαρίσιου για λύση συμβάσεων μίσθωσης των κυλικείων ΚΑΠΗ Α, Β, Γ της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  8. Παράταση της χρήσης εκτάσεων των στρατοπέδων «Ψυχογιού – Μακεδονομάχων» για τις ανάγκες αθλητικών δραστηριοτήτων.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  9. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου Κοζάνης για την αναθεώρηση του Β1΄σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης»
  Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  10. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής.
  Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  11. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου.
  Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  12. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου & χώρου γηπέδων μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης.
  Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
  13. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ