Την 05/01/2018 και ώρα 19:00 συνεδρίασε η ΣΕΑ Συνταξιούχων με θέμα την αύξηση των δημοτικών τελών και τη διατήρηση της χρέωσης 80% επί της αξίας του νερού.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της ΣΕΑ Συνταξιούχων με τον Δήμαρχο αποφασίστηκε συνάντηση για το θέμα.
Ο πρόεδρος της ΣΕΑ
Ψαλλιδας Χρήστος