Η αγωνία των εργαζομένων για υπογραφή Σ.Σ.Ε στη ΔΕΗ, η οποία λήγει στις 28.2.2018 και ακολουθεί η μετενέργεια με ότι αυτό σημαίνει για το προσωπικό, δεν μπορεί να αποτελεί για τη Διοίκηση και την κυβέρνηση μέσο εκβιασμού προς τη ΓΕΝΟΠ και τα συνδικάτα μέλη της ενόψει της αποεπένδυσης.

Στις δεσμεύσεις που έχουν πάρει κυβέρνηση και διοίκηση της ΔΕΗ έναντι των δανειστών για το ξεπούλημα της ΔΕΗ, θα σταθούμε απέναντι. Δεν μπορεί να μας εκβιάσει κανένας.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ, καθυστερεί αδικαιολόγητα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Η ανησυχία κορυφώνεται

Περιμένουμε άμεσα τις ανάλογες κινήσεις.

Γραφείο Τύπου