Η πρώτη εκδήλωση του ΕΒΕ Κοζάνης, υπό το νέο πρόεδρο Νίκο Σαρρή, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Όπως είπε ο κ. Σαρρής: «Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων, διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ), ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω». Θεωρούμε μεγάλο στοίχημα το κομμάτι της ενημέρωσης. Η νέα διοίκηση έχει σαν στόχο να στηρίξει τις επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό, ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το ΑΕΠ της περιοχή μας». Η Δράση «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Θανάσης Τέγος