Κίντσαμι…σας καρτιρούμι όλνους στο χορό μας το Σάββατο 20 Γενάρη στο Garden Hall στον Κρόκο..

ΥΓ. θα δωθεί η Β΄δόση του κοινωνικού Μερίσματος (αφού σας τσ’ πάρουμι όλες , θα σας δώκουμι λίγες πίσω…)

Υ.Γ.2 Ου Νιάτσος δεν θα είνι μαζί μας…εχ’ δλιες

Υ.Γ. 3 Η Κοζανίτικη Απουκρά και η Κοζανίτικη Σάτυρα είναι σήμα κατατεθέν και στο αίμα όλων των Κοζανιτών..οσ’ δεν ξερν ρουτούν…

Υ.Γ.4 Ιβγάτι αγόριαμ στου χουρό…τούτο το έθιμο είναι ΙΕΡΟ!!!!