Σημερινές φωτογραφίες από την υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα Πτολεμαίδα 5.