Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των έργων » SMART BUSINESS Restructuring & Consolidation» και «Mini Greek Schools».

Αναλυτικά οι θέσεις αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία – Ειδικότητα

Έδρα θέσης

Συνολικός αριθμός θέσεων

Απαραίτητα προσόντα

Ειδικός Πληροφορικής

Κοζάνη

1

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ ειδικότητας Πληροφορικής
  • Εμπειρία σε εφαρμογές διαδικτύου και δημιουργία λογισμικών

Γραφίστας/ρια

Κοζάνη

1

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ ειδικότητας γραφιστικής
  • Εμπειρία σε πάσης φύσεως γραφιστικές εργασίες

Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κοζάνη

1

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ ειδικότητας τουριστικών σπουδών
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Υπεύθυνος Σχεδιασμού και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Κοζάνη

1

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

  • Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: info@kekorama.gr έως τις 22/01/2017. Για Πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2461040033, κα. Λάλου Εμμανουέλλα, στις εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ έως 2.00 μ.μ.