Ετήσιος χορός της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου