Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Ποντοκώμης με θέμα τη μετεγκατάσταση του οικισμού την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου.