Με στόχο το συντονισμό των αρμοδίων Υπηρεσιών μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία η Δημοτική Ενότητα Πτολεμαϊδας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη , συνεδρίασε την Παρασκευή 13-1-2017 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας, με την παρουσία των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μάρκος Βύρλιος , ο οποίος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης , θέτοντας τις προτεραιότητες του κάθε εμπλεκόμενου φορέα για το διάστημα των εκτάκτων καιρικών φαινομένων.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις όλων των εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων , σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει αλλά και για τον περαιτέρω συντονισμό τους .