Πλάνα drone από το χθεσινό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πηγή https://www.thessalonikiguide.gr