Επαναλειτουργεί η τηλεθέρμανση στις περιοχές των οδών Παυλίδη – Αδαμοπούλου, Ανανία Νικολαΐδη, Πτολεμαίων, Θράκης, 25ης Μαρτίου, κλπ. (περιοχή Υποσταθμού 6 Πέτρινου Σχολείου και Υποσταθμού 6-1 Γηπέδου)