Πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship – SmartRural», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Πρόγραμμα Balkan Mediterranean 2014 – 2020. Η συνάντηση έγινε σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Αλιάκμων». Στόχος του έργου σύμφωνα με τους υπευθύνους «είναι η δημιουργία διακρατικής συνεργασίας για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο των πέντε (5) βαλκανικών χωρών που συμμετέχουν, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης του μοντέλου εξειδίκευσης SmartRural, το οποίο βασίζεται στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη». Πεδίο υλοποίησης του έργου αποτελούν αγροτικές περιοχές των βαλκανικών χωρών όπου δραστηριοποιούνται οι εταίροι του έργου και οι οποίοι είναι:
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε – ΑΝΚΟ (Ελλάδα) – Συντονιστής Φορέας
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Ελλάδα)
Bulgaria Economic Forum (Βουλγαρία)
Local Economic Development Agency – Razlog (Βουλγαρία)
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος)
Municipality of Dropull (Αλβανία)
Center for Development of Pelagonija Region (π.ΓΔΜ).

Θανάσης Τέγος