Από εμπορική επιχείρηση αθλητικών ειδών ζητείται πωλήτρια έως 28 ετών για εργασία.

Τυχόν προϋπηρεσία στο αντικείμενο  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Απαραίτητη επισύναψη φωτογραφίας

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]