Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:30 ο Σύλλογος Μεταξιωτών Κοζάνης θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Συλλόγου (Ζήση Γιαχνίκα 19, Κοζάνη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου

  2. Απολογισμός χρήσης έτους 2017

  3. ΄Εγκριση πεπραγμένων

  4. Ψήφιση προϋπολογισμού χρήσης του έτους 2018

  5. Διάφορες προτάσεις

  6. Εκλογές για την ανάδειξη: α) Διοικητικού Συμβουλίου

β) Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου.