Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία του προγράμματός σας. Ωστόσο, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για έκτακτα ζητήματα τηλεφωνικώς, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τη 13:00 (Στοιχεία Επικοινωνίας)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΜΠΣ Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΜΠΣ Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΜΠΣ Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΜΠΣ Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ΑΔΕ)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΜΠΣ Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΜΠΣ Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΜΠΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΜΠΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)