Με αφορμή τις ορθές επισημάνσεις του αγροτικού κόσμου για τα προβλήματα που προέκυψαν από την ενοποίηση του ασφαλιστικού ταμείου ΟΓΑ με τον ΕΦΚΑ έχει παρθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες με ευθύνη της διοίκησης του ΕΦΚΑ για τη Δυτική Μακεδονία, εωσότου ολοκληρωθεί η στελέχωση του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας. Όσον αφορά τις παρακάτω υποθέσεις προβλέπονται τα εξής:

  • Οι αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας θα διεκπεραιώνονται από την Ε΄ Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων εξόδων κηδείας.
  • Οι αιτήσεις για απογραφή εργοδοτών και υπαγωγής στην ασφάλιση ημεδαπών , αλλοδαπών, μετακλητών και εποχικών του ν. 3232/2004, καθώς και των μεταβολών που αφορούν ασφαλισμένους και εργοδότες του ανωτέρω νόμου θα διεκπεραιώνονται από την Α΄ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
  • Οι αιτήσεις χορήγησης επιδομάτων κυοφορίας- λοχείας θα διεκπεραιώνονται από τη Β΄ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι η πληρωμή εξόδων κηδείας για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου και ακολούθως θα διεκπεραιωθούν οι υπόλοιπες σχετικές αιτήσεις.