Η ΑΜΚΕ «Κων/νος Σιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης» σε συνεργασία με εξειδικευμένο Καθηγητή, προτίθεται να πραγματοποιήσει από τον Φεβρουάριο 2018, Σεμινάρια Eκμάθησης Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (Διάρκειας 20 ωρών) στην Κοζάνη και Πτολεμαίδα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να φέρει κοντά τους μαθητές με τη Ρομποτική, μια διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, μέσα από το παιχνίδι, να μάθουν και να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου.

Γίνε και συ ένας μικρός εφευρέτης, μάθε τα πάντα για τη Ρομποτική κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας με Ρομποτ EV3 και Wedo

Διεξαγωγή: Κοζάνη, Πτολεμαίδα

Κόστος Συμμετοχής : 75€

Διάρκεια Προγράμματος: Δύο μήνες

Έναρξη Προγράμματος: Φεβρουάριος 2018

Πληροφορίες στα τηλ: 6946792463