Χορός του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Σκήτης «Εύξεινος», την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου.