Σε ατμόσφαιρα, Αγ. Βαλεντίνου, το βαγόνι, cafe – bar, στον ΟΣΕ Κοζάνης.