Μετά την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της 11ης Δεκεμβρίου 2016 στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας η νέα Διοίκηση του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος : Καρακάσης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος : Σιταρίδης Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας : Κουρού Κωνσταντίνος

Οικονομικός Επόπτης : Λιάκος Ευάγγελος

Μέλη : Παρλάνης Δημήτριος

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Μαρκούση Χρυσούλα