Ο πρόεδρος του Φανού Σκ’ρκας Λάζος Κουζιάκης εξηγεί τι σημαίνει Σούρδος.