Ημερίδα, στην Πτολεμαΐδα, με θέμα «Η θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης στην ανατολή του 2017», την Κυριακή 29 Ιανουαρίου .