Είκοσι τέσσερις είναι οι προτεινόμενες θέσεις υπαίθριας διαφήμισης στη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, μετά και τη σχετική διερεύνηση των απαιτούμενων ελέγχων και κανόνων που απαιτεί η νομοθεσία ώστε να δοθούν προς χρήση στους ενδιαφερόμενους. Οι θέσεις αυτές, όπως παρουσίασε η αρμόδια Αντιδήμαρχος Χρύσα Αθανασιάδου, αφορούν τόσο στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης όσο και περιφερειακά αυτής.
Οι θέσεις αυτές προτείνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από σχετική συνεδρίασή της και παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης προς έγκριση.