Με επιτυχία συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τυροκομίας στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ VOLTEROS στην Κοζάνη. (σχετικό άρθρο: http://kozan.gr/archives/83961)

Οι καταρτιζόμενοι μαθαίνοντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές της Τυροκόμισης αλλά χρησιμοποιώντας και την παράδοση, δημιουργούν πολλές ποικιλίες τυριών αλλά και παραδοσιακής Φέτας.

Δημιουργούν συνταγές που η επινόησή τους χάνεται στα βάθη του χρόνου… 

Οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ VOLTEROS αποτελούν τους συνεχιστές της παράδοσης αλλά και τους εφαρμοστές των σύγχρονων τεχνολογιών και των αυστηρών υγειονομικών προδιαγραφών.