Ετήσιος χορός του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Περδίκκα, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου.