Η Νεράιδα πριν το 1974. H επεξεργασμένη, με  Photoshop, φωτογραφία είναι του Ξενοφώντα Βαιζόγλου.