Μια σημαντική διακήρυξη από το κληροδότημα «Μέριμνα για τον άρρωστο, ο Άγιος Ευθύμιος» για την οικονομική ενίσχυση της κάλυψης δαπανών σε ασθενείς, εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Κάντε κλικ στις παρακάτω δύο εικόνας, που σας μεταφέρει διαδικτυακά το kozan.gr: