Ο σύλλογος διδασκόντων και ο Δ/ντης του ΕΠΑΛ Σιάτιστας, εκφράζει τις ευχαριστίες του στους γιατρούς του κέντρου Υγείας Σιάτιστας και ιδιαίτερα την διευθύντρια κ. Μουστάκα, που παρ’ όλο το φόρτο εργασίας και την έλλειψη προσωπικού, εξετάσανε όλους του μαθητές του ΕΠΑΛ Σιάτιστας οι οποίοι πήραν μέρος στους σχολικούς αγώνες. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο τους.