Οι συμμαθητές του ιερέα Παρασκευά Βαλταδώρου, από το 1ο δημοτικό σχολείο, δώρισαν, 200€ (στη μνήμη του), στο γηροκομείο Κοζάνης.