Πρόσκληση συμμετοχής σε εξετάσεις της τουρκικής γλώσσας που διεξάγει το Ινστιτούτο Dilmer με το Κ.Ξ.Γ Aventura.