Το Πελίτι Κοζάνης σας προσκαλεί, στην ανοιξιάτικη γιορτή σπόρων, την Κυριακή 18 Μαρτίου στην κεντρική πλατεία της πόλης,