Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 7250 ευρώ, από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας στο δήμο Εορδαίας & στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας, επέβαλε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Θοδωρής Καρυπίδης, με βάση τις δύο αυτοψίες (στις 05/12/2017 & 27/12/2017) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Βάσει των δύο αυτοψιών, διαπιστώθηκε πως η ΔΕΥΑ Εορδαίας προέβη σε παραβάσεις πρόκλησης ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης των υδάτων και κατ’ επέκταση του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε η απ’ ευθείας διάθεση των αστικών λυμάτων που διοχετεύονται στα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών Περδίκκα, Ανατολικού και Πενταβρύσου, χωρίς καμία επεξεργασία, σε ρέματα τα οποία δεν έχουν καθοριστεί ως αποδέκτες. Σε ό,τι αφορά το δήμο Εορδαίας διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη και απόθεση στερεών αποβλήτων & κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων διευθέτησης της ροής υδάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η άρση προσχώσεων και η διαμόρφωση της διατομής των ρεμάτων, χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας, κατά την υποβολή των απόψεών της, επί των αυτοψιών, δεν αρνήθηκε ότι οι διαπιστώσεις των ελεγκτών της Δ/νσης Περιβάλλοντος συνιστούν παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αρνήθηκε ωστόσο ότι οφείλονται σε αμέλεια της ίδιας (ΔΕΥΑΕ) και ότι είναι υπαίτια γι’ αυτές. Από την πλευρά του ο Δήμος Εορδαίας, θεωρεί ότι είναι αναρμόδιος για τον καθαρισμό και αστυνόμευση των ρεμάτων, ισχυριζόμενος, επίσης, ότι είναι αναληθές ότι στο ρέμα «Αεροφωλιές» υπήρχε πρόβλημα ρύπανσης λόγω ανεξέλεγκτης και παράνομης απόθεσης αποβλήτων από αγνώστους.

Εν τέλει, η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας επέβαλε τα ακόλουθα πρόστιμα:

  • Στη ΔΕΥΑ Εορδαίας (2850 ευρώ). Αναλυτικά:

   1. Για την απ’ ευθείας διάθεση σε ρέμα των αστικών λυμάτων, που διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Περδίκκα, την επιβολή προστίμου ύψους 1.450 €.

2. Για την απ’ ευθείας διάθεση σε ρέμα των αστικών λυμάτων, που διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Πενταβρύσου, αποφασίζουμε την επιβολή προστίμου ύψους 500 €.

3. Για την απ’ ευθείας διάθεση σε ρέμα των αστικών λυμάτων, που διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Ανατολικού, αποφασίζουμε την επιβολή προστίμου ύψους 900 €.

  • Στο Δήμο Εορδαίας (4.400 €). Αναλυτικά:

    1. Για την ανεξέλεγκτη απόρριψη και απόθεση στερεών αποβλήτων, επιβολή προστίμου ύψους 1.100 €.

    2. Για την άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος, χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή υπαγωγή σε ΠΠΔ, αποφασίζουμε την επιβολή προστίμου ύψους 3.300 €.

kozan.gr