Ετήσια Γενική Συνέλευση-κοπή πίτας, την Πέμπτη 15 Μαρτίου.