Σημερινή, πρωινή, λήψη, από την υπό ανέγερση Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας, στη θέση ΖΕΠ, στην Κοζάνη. Δείτε το βίντεο του kozan.gr: