Εκδήλωση της ΚΟΒ Ποντοκώμης του ΚΚΕ και του παραρτήματος ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κοζάνης: Λιβερά, Κυριακή 18 Μαρτίου, 11:30πμ Αναχώρηση λεωφορείων από την κεντρική πλατεία Κοζάνης 10.30 π.μ.